Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego – Kamienna Góra

Muzeum jest jedyną w Polsce placówką o profilu tkackim. Jego siedzibą jest rynkowa kamienica, pierwotnie z XVI w., lecz wielokrotnie gruntownie przebudowywana, dziś w stylu klasycystycznym. W 1774 r. jej właścicielem została rodzina Fischerów – znacznych kupców i producentów lnu. W latach 1917-1932 należała do loży masońskiej, a w 1939 r. miasto otworzyło w niej muzeum regionalne. Po wojnie placówka wznowiła swą działalność w 1947 r., zaś swój profil i obecną nazwę otrzymała w 1969 r.
Muzeum posiada trzy główne działy zbiorów: Dział Sztuki, Dział Historyczno-Numizmatyczny i Dział Tkactwa. Ten ostatni zawiera ponad 800 eksponatów. Wśród nich znajdują się wszystkie urządzenia służące niegdyś do przetwarzania lnu, a więc grzebienie, trzepaczki, cierlice, międlice, czesadła, różnorodne kołowrotki, wrzeciona, przęślice itd. Narzędzia te pochodzą głównie z XIX w., są często bogato zdobione, polichromowane oraz opatrzone sygnaturą. Ponadto są tu urządzenia przygotowujące wątek i osnowę: snowadła, zwijaki, motowidła, jak również kilkanaście ręcznych warsztatów tkackich, pochodzących z XVIII-XX w. Uwagę zwraca replika pionowego krosna tkackiego, używanego już w starożytności. Najbardziej okazałym eksponatem jest krosno żakardowe. Ponadto znajdują się tu przemysłowe,

automatyczne krosna tkackie, cewiarka, jak również maszyny przygotowujące i badające przędzę lnianą, pochodzące z miejscowych fabryk. Jest też duży zbiór lnianych wyrobów tkackich, jak również wiele zabytków związanych z tkactwem: drewniane stemple do drukowania tkanin, sztandary, dokumenty i naczynia cechowe, a także stroje ludowe, ubiór dawnych tkaczy. Jest też zbiór współczesnej tkaniny artystycznej. Muzeum organizuje nie tylko wystawy, ale również organizuje konkursy oraz prowadzi pokazy, warsztaty rzemiosła artystycznego i lekcje muzealne, których uczestnicy mają niepowtarzalną okazję zapoznania się z działaniem dawnych kołowrotków, krosien i innych urządzeń oraz maszyn tkackich, nierzadko osobiście je obsługując. Dział Konserwacji zaś dba o to, aby wszystkie sprzęty służące do obróbki lnu były sprawne.

Opracował: Ivo Łoborewicz
www.muzeumtkactwa.pl
www.kamiennagora.pl/content.php?mod=sub&cms_id=7

Literatura:
Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze. Muzeum Dolnoslezského Tkalcovství v Kamenné Hoře. Informator. Průvodce, Legnica 2009

Galeria

Na mapie