Železniční trať Frýdlant – Heřmanice, zastávka Heřmanice

K popularizaci významu železniční dopravy přispívají i snahy spolků železničních nadšenců, kteří provozují nostalgické vlaky na území Libereckého kraje. Díky jim se můžeme seznámit i s historií úzkorozchodné trati Frýdlant v Čechách – Heřmanice. Patří k nim i spolek Frýdlantské okresní dráhy, který vznikl v roce 2004. a otevřel v lokomotivní výtopně poblíž frýdlantského nádraží stálou expozici železnic na Frýdlantsku, zejména pak historii úzkorozchodné trati Frýdlant – Heřmanice Stavbu této trati inicioval Okresní výbor ve Frýdlantu, aby doplnil železniční sítˇ k podpoře rozvíjejícího se průmyslu a zajištění odbytu zboží i dovoz uhlí. Již v roce 1895 byl navržen ing Fr. Reimherrem z Berlína projekt, který byl detailně dopracován ing M. Rothem z Vídně. V dubnu 1899 byla stavba zahájena firmou Bachstein, s podmínkou, že traťˇbude z Heřmanic napojena do Markersdorfu, odkud byla v provozu od roku 1884 tratˇdo Žitavy. Slavnostní zahájení veřejného provozu se uskutečnilo dne 25. 8.

1900 vlakem s okomotivou „ Ehrlich „ s osmi vozy Až do roku 1925 provozovaly tuto tratˇ se saským rozchodem 750 mm Frýdlantské okresní dráhy a od 1. 1. 1928 došlo k převzetí státem, který zabezpečoval provoz až do okupace, 1938. První vlak po válce přijel do Frýdlantu v Čechách 23. 5. 1945 a následně převzaly provoz ČSD. Po dlouhém období oprav, omezeních provozu, došlo dne 13. ledna 1976 k jeho ukončení. Byl vypraven poslední pravidelný osobní vlak na unikátní úzkokolejné trati, po níž ještě v šedesátých letech jezdilo 12 vlaků denně. Projdeme –li obcí Heřmanice, dojdeme za velkou křižovatkou k dobře patrným zbytkům bývalé a slavné úzkokolejky, z Heřmanic do Frýdlantu. V roce 2008 členové spolku Frýdlantské okresní dráhy položili ve frýdlantském depu prvních 85 m úzkorozchodných kolejí, kde udržují původní lokomotivu T36. 002 i historický dřevěný vagon. Muzeum je otevřeno od června do srpna v sobotu od 9 do 16 hodin.

Info: www.hermanicka.wz.cz

Zpracoval: OHK v Jablonci nad Nisou 

Galerie

Na mapě