Vodárenská věž, zámek Sychrov, Sychrov

Historie zámku Sychrov je spjata především s Rohany, starým šlechtickým rodem pocházejícím z Bretaně. Mnozí jeho členové se významně zapsali do francouzských dějin. Po Velké francouzské revoluci odešli někteří členové rodu do Lotrinska, kde však přišli o majetek a následně přesídlili do Čech.
Osada Sychrov se zámkem nad levým břehem Mohelky leží poblíž Turnova, v místech, kde původně od 14. století stávala ves Svojkov s poplužním dvorem Sychrov. Po Bílé hoře ji získal Albrecht z Valdštejna a v roce 1669 koupil panství Vincenc Lamotte z Frintoppu, jehož zásluhou vyrostl na místě dvora barokní zámek s parkem. V letech 1740 – 1820 byl zámek v držení Valdštejna, který jej prodal spolu se svijanským panstvím Karlu Alanovi Rohanovi. Ten započal rozsáhlou přestavbu objektu, v níž pak pokračoval jeho syn, Kamil Rohan. Sychrov je jednou z nejvýznamnějších architektur ve stylu romantické novogotiky francouzského typu u nás. Autory stavby byli J.Pruvot, B. Grueber a F. Bayer.

Součástí souborů staveb, tvořících zázemí zámku patří i architektonicky dokonalá stavba vodárenské věže. Tato věž v novogotickém stylu celého areálu zámku byla vybudována v roce 1891 podle projektu F.Vordrena.Stavba kruhového půdorysu je vystavěna z neomítnutého zdiva a zakončena kuželovitou střechou, uprostřed s lucernou se stříškou ve tvaru stanu, zakončeným korouhví. V horní části věže je mohutný rezervoár na vodu, která se přečerpávala pomocí čerpadla, sestrojeného Romualdem Božkem, z Mohelky a dále byla rozváděna po parku. Vchod tvoří železné dvoukřídlé dveře se světlíkem ve tvaru lomeného oblouku. Přístup je veden po zdobném kamenném schodišti.
Park z konce 19. století s řadou cizokrajních i domácích dřevin, novogotickými stavbami Glorietu a Arturova hrádku patří k nekrásnějším zámeckým parkům u nás.
Info: 420 482 416 011 , www.zamek-sychrov.cz
Zpracoval: OHK v Jablonci nad Nisou

 

Galerie

Na mapě